חקר כשל

לאחר שהתרחש כשל במערכת מומלץ לבצע חקירה כדי להגיע לסיבות שגרמו לכשל ולהמלצות על השיטות כדי למנוע כשל דומה בעתיד.
איקא מעבדות ביצעה ומבצעת מאות חקרי כשל במערכות מגוונות ממתקנים בתעשייה הכימית במימדים גדולים ועד שתלים רפואיים בגדלים של מילימטרים בודדים, ממערכות מוטסות ועד מכלולים במערכות עירוניות.
אנו גם מבצעים חקרי כשל בציוד אלקטרוני כדי לאתר את סיבה לכשל ובעיה בכרטיס ברכיבים אלקטרוניים או בלוח.

חקר כשל
בכל המקרים תהליך חקר הכשל הינו שיטתי ומקיף את כל השלבים הבאים:
 • איסוף הנתונים.
 • בדיקות חזותיות מדוקדקות.
 • בדיקות מקרו (עד X40 ).
 • חתכים מטלוגרפיים לבדיקת מבנה החומר.
 • חקר פני השבר המתבצע בד"כ במיקרוסקופ אלקטרוני סורק.
 • מיקרו-אנאליזה של סביבת השבר למציאת נוכחות אלמנטים תוקפניים.
 • פענוח התוצאות והכנת דו"ח מסכם.
 
על בסיס הבדיקות הנ"ל – פענוח המנגנון שהביא לכשל. לדוגמא:
 • שבר מכני ממאמצים חד פעמיים גדולים מהמתוכנן
 • שבר מכני ממאמצים מחזוריים (התעייפות)
 • נזקי קורוזיה
 • שגיאות בבחירת החומר או בתכנון החלק
 • שגיאות בתהליך ייצור החלק
 • בכל המקרים בסוף החקירה, מוכן דו"ח הכולל תמונות המתעד את שלבי החקירה, הממצאים, מסקנות והמלצות למניעת השבר בעתיד.

צרו עימנו קשר
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
מייל